MAIPAMA ES SU CASA
  • 餐饮
  • 咖啡馆
地址 906-0305 冲绳县 宫古岛市下地与那霸 1199-1
营业时间 10:00〜20:00
官方网站 http://mipama.jp/bbq.html
平均予算(午餐) 1,001日元~2,000日元
MAIPAMA ES SU CASA

1.宫古岛的美好回忆

MAIPAMA ES SU CASA

2.充实的咖啡厅空间

MAIPAMA ES SU CASA

3.设施的屋顶上有烧烤设施

MAIPAMA ES SU CASA

4.宫古炒面

MAIPAMA ES SU CASA

5.塔可饭

MAIPAMA ES SU CASA

6.贵宾套餐(BBQ)

MAIPAMA ES SU CASA

7.特别套餐(BBQ)

MAIPAMA ES SU CASA

8.标准套餐(BBQ)

MAIPAMA ES SU CASA

9.让我们一起玩SUP!

MAIPAMA ES SU CASA

10.还能乘坐透明皮划艇!

MAIPAMA ES SU CASA